Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wilt u wat bijverdienen met AOW? Flevoland65Plus is het uitzendbureau, gevestigd in Zeewolde, dat gepensioneerden in de AOW in contact brengt met bedrijven uit uiteenlopende branches. Veel ouderen die met pensioen en in de AOW zijn, willen wat bijverdienen en tegelijkertijd hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Daarom helpen wij gepensioneerden met het vinden van een geschikte functie waarin zij hun ervaring, kennis en capaciteiten kunnen inzetten. Zo heeft de 65-plusser een waardevolle dagbesteding én genereert hij/zij wat extra inkomsten. Bent u met pensioen, zit u in de AOW en zou u graag wat bijverdienen? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende wettelijke maatregelen. Wij lichten deze graag toe.

Bijverdienen in de AWO: de wettelijke maatregelen

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is sinds 2016 in werking. Hierdoor hoeven werkgevers het loon van zieke, AOW-gerechtigde werknemers niet meer twee jaar lang door te betalen. Die periode wordt verkort naar maximaal 13 weken. Bovendien mogen zij een AOW’er langer tijdelijk in dienst houden tot zes arbeidscontracten binnen vier jaar. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en te houden. Hiervoor heeft de Eerste Kamer in 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Bijverdienen voor ouderen die met pensioen zijn en in de AOW zitten: de wet bevat de volgende maatregelen:

  • De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer nog maar maximaal 13 weken door te betalen (in plaats van twee jaar). Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, is verkort naar 13 weken;
  • De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24 maanden) voordat de werknemer recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is standaard één maand;
  • De werkgever hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om zijn arbeidsduur uit te breiden niet te honoreren.

Meer maatregelen voor werknemers met AOW-leeftijd die willen bijverdienen

Eerder werden ook al een aantal andere maatregelen genomen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer. Deze werknemers komen sinds 1 april 2014 als eerste in aanmerking voor ontslag (deze regel geldt per 1 januari 2016 ook voor de publieke sector). Verder is per 1 juli 2015 in de Wet aanpak schijnconstructies geregeld dat werknemers die AOW-gerechtigd zijn ook recht hebben op het wettelijk minimumloon. Voorheen waren zij nog uitgesloten van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Ontvang meer informatie over werken na uw 65ste

Bent u met pensioen en in de AOW en zou u graag wat bijverdienen? Flevoland65Plus is hét uitzendbureau voor ouderen, gevestigd in Zeewolde, dat u verbindt met potentiële werkgevers. Zo kunt u binnenkort aan de slag bij een bedrijf waar uw expertise zeer wordt gewaardeerd en behoudt u een hoge mate van flexibiliteit en vrijheid met een nulurencontract. Voor vragen over de voordelen van bijverdienen in de AOW en onze algehele dienstverlening voor ouderen met pensioen, belt u naar 085-8223380 of mailt u naar info@flevoland65plus.nl.